Algemene voorwaarden

Derden

De lessen zijn 1 op 1 en kunnen niet worden bijgewoond door derden(met uitzondering van de proefles). Ouders/verzorgers kunnen wachten in de wachtruimte.

Afmelden

Als je je wil afmelden voor een les dan moet dit minimaal 48 uur voor de les worden gedaan. Meld je je later af, dan kan de les worden gefactureerd (uitzonderingen daargelaten).

Aansprakelijkheid

House Of Pop is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico. Met het bezoeken van de lessen gaat de (en ouders/verzorgers van de) leerling hiermee akkoord.

Algemeen

House Of Pop kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. Voor deze les kan geen restitutie plaatsvinden. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de popschool.

AVG

House Of Pop kan foto-,video- of geluidsmateriaal maken waar leerlingen op te zien of horen zijn. Dit zal gebruikt worden voor promotionele doeleinden en voor het verbeteren van de leskwaliteit. Uiteraard zal er geen materiaal worden gebruikt die schadelijk kan zijn voor de persoon of voor derden. De naam van de persoon zal hier ook niet bij komen te staan. Bij uitzonderingen wordt dit altijd eerst overlegd met de persoon in kwestie. 

Privacy persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat House Of Pop uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer opneemt in een gegevensbestand. House Of Pop gebruikt uw gegevens in de administratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kan House Of Pop uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie over nieuwe cursussen, optredens, clinics, enz. We kunnen uw gegevens tevens analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op de interesses af te stemmen. House Of Pop verstrekt uw gegevens niet aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de docent.